- UTWARDZANIE POWIERZCHNIOWE STALI NIERDZEWNYCH -

UTWARDZANIE POWIERZCHNIOWE STALI NIERDZEWNYCH

Stale nierdzewne mają doskonałą odporność na korozję, ale stosunkowo niską wytrzymałość i odporność na ścieranie. Technologia NANO-S™ rozszerza zakres ich zastosowań o elementy narażone na intensywne ścieranie.

NANO-S™ to proces utwardzania powierzchni, który poprawia odporność na ścieranie i zacieranie elementów ze stali nierdzewnej bez wpływu na odporność na korozję. W tym procesie azot i/lub węgiel dyfundują do powierzchni stali, tworząc nową strukturę fazową, fazę S, która zapewnia ekstremalnie wysoką twardość. Jako że proces NANO-S™ jest w pełni kontrolowany, nie dochodzi do powstawania azotków/węglików chromu, a w konsekwencji do utraty właściwości antykorozyjnych. W wyniku obróbki powstaje utwardzona warstwa, która jest plastyczna i ma głębokość do 25 μm (0,001″).

Osiągany w temperaturach poniżej 932°F (500°C), proces NANO-S™ nie powoduje odkształceń, co eliminuje końcową obróbkę maszynową. Gotowe części są równomiernie utwardzone nawet w małych otworach, wąskich rowkach i na ostrych krawędziach.

Zawory kulowe Wtryskiwacze dla przemysłu naftowego Forma dla tworzyw sztucznych Stemple dla urządzeń medycznych